Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Website https://vukimoanh2002.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Sao Mai
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 976 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 48 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2201 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 740152 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này