Bài 25. Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 11-02-2012
Dung lượng: 11.7 MB
Số lượt tải: 840
Số lượt thích: 0 người
phòng GD huyện xuân trường
chào mừng đoàn thanh tra về dự môn
Người dạy
GV. Trần Phương Nam.
Trường Tiểu học A T.T Xuân Trường
mỹ thuật 3
vÏ mµu h×nh ch÷ nhËt
1
4
3
2
Giới thiệu bài :
* Bài hôm nay các em học
phân môn gì ?
Vẽ trang trí
4
3
2
* Các em đã được học
trang trí những hình nào ?
Hình vuông, hình tròn
4
3
* Hãy cho biết hình giống như hình vuông
và kéo dài sang 2 bên là hình gì?
Hình chữ nhật
4
* Vậy hình chữ nhật họa tiết
thường là những cái gì ?
Là hoa, lá, con vật
Đây là hình chữ nhật
Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2012
Mĩ thuật
Bài 25 : Vẽ trang trí
vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu
vào hình chữ nhật
Hoạ tiết chính
Quan sát tranh và cho biết:
- Trong bµi trang trÝ H×nh ch÷ nhËt häa tiÕt chÝnh, häa tiÕt phô ®­îc ®Æt ë ®©u ?
- C¸c häa tiÕt ®­îc s¾p xÕp nh­ thÕ nµo?
Hoạ tiết phô
Thảo luận nhóm
* Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
* Quan sát thêm một số hình chữ nhật khác.
* Hoạt động 2 : Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật.
* Bước 1 : Vẽ tiếp họa tiết chính, họa tiết phụ.
* M¶ng chÝnh häa tiÕt vÏ ch­a xong
* M?ng ph? ho? ti?t v? chua xong


+ Họa tiết chính ở hình chữ nhật là hình gì?
+ Bông hoa có bao nhiêu cánh?
+ Các cánh hoa được sắp xếp như thế nào?
+ Họa tiết trang trí các góc có dạng hình gì?
* Hoạt động 2 : Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật.

* Họa tiết giống nhau cần vẽ một màu
* Vẽ màu nền trước họa tiết sau.
* Bước 2 : Vẽ màu theo ý thích.
* Họa tiết chính bông hoa có thể vẽ lớp cánh trước một màu, lớp cánh sau một màu.
* Vẽ màu họa tiết và màu nền cùng một lúc.
* Có thể chuyển màu họa tiết chính ra họa tiết ở góc.
* Bài vẽ tham khảo .
Thực hành
Các em vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Cách vẽ họa tiết.
- Màu sắc.
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?

trò chơi : ô chữ
Tìm từ hàng dọc
* Hoạt động 2 của bài học mỹ thuật là gì ?

* Đây là tên hoạt động 3 của bài học mỹ thuật ?

* Hôm nay em học vẽ tiếp họa tiết vào hình gì ?

* Hoạt động 1 của bài học mỹ thuật là gì ?

* Trước khi tô màu các em phải là gì ?

* Khi vẽ màu phải có sắc độ như thế nào ?

* Hình hoa lá, con vật... vẽ vào hình chữ nhật gọi là gì ?

* Từ hàng dọc : Đây là tên bài học, gồm 2 từ cuối ?
bµi häc ®Õn ®©y kÕt thóc
kính CHàO QUí THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH.
 
Gửi ý kiến