Bài 30. Đề tài vệ sinh môi trường

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:01' 18-03-2012
Dung lượng: 15.5 MB
Số lượt tải: 848
Số lượt thích: 0 người
phòng GD huyện xuân trường
Tiết dạy sinh hoạt chuyên môn
vệ sinh môi trường
Người dạy
GV. Trần Phương Nam.
Trường Tiểu học A T.T Xuân Trường
mỹ thuật 2
.Vở tập vẽ
. Bút chì , tẩy
. Màu vẽ
kiểm tra đồ dùng học tập
* Giới thiệu bài
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 30 : Vẽ tranh
Đề tài vệ sinh môi trường
* Môi trường làng quê
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
* Môi trường đô thị
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
* Môi trường vùng núi
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
* Môi trường vùng biển
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
- Hình ảnh chính trong bức tranh là ai ®ang lµm g× ?
- Màu sắc trong như thế nào?
- Bức tranh này vẽ về nội dung gì?
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
- Hình ảnh chính trong bức tranh là ai ®ang lµm g× ?
- Màu sắc trong như thế nào?
- Bức tranh này vẽ về nội dung gì?
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
1. Vì sao cần phải bảo vệ môi trường ?


2. Những biện pháp nào để bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm ?
1. Vì môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mỗi người.
2. Trồng cây xanh, thu gom rác, làm vệ sinh đường phố, làm sạch nguồn nuớc, chống phá rừng,.
Thảo luận nhóm
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
* Cho hs xem thêm tranh để HS thấy được các công việc phải làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp......
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
Bước 1 : Tìm và chọn nội dung đề ti v phc cc mng chnh phơ.
Bước 3 : Vẽ hình ảnh vào mảng chính, mảng phụ cho phù hợp.
Bước 4 : Sưa hnh v chi tit.
Bước 5 : Vẽ màu theo ý thích.
* Hoạt động 2: Cách vẽ tranh .
bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
* Bài vẽ của các bạn HS :
* B­íc 1 : T×m chän néi dung ®Ò tµi vÏ ph¸c c¸c m¶ng chÝnh, phô.
* B­íc 2 : VÏ h×nh ¶nh vµo m¶ng chÝnh, m¶ng phô cho phï hîp.
* B­íc 3 : Söa h×nh vÏ chi tiÕt.
* B­íc 4 : VÏ mµu theo ý thÝch.
Thực hành
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Hình vẽ .
- Mầu sắc
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?

bài 30:Vẽ tranh vệ sinh môi trường
- Giữ vệ sinh lớp học
Nhặt rác trên sân trường
Trồng và tưới cây ở bồn hoa trước lớp
Giữ vệ sinh chung .
* Các em đã làm gì để bảo vệ môi trường :
trß ch¬i : Gi¶i ®¸p « ch÷
Tìm từ hàng dọc
* Các em mang vở gì đi để học mỹ thuật ?

* Người làm công việc coi giữ trường học gọi là gì ?

* Trái nghĩa với từ bẩn thỉu là từ gì ?

* Các em thường dùng gì để quét nhà ?

* Trước khi vào lớp các em làm gì cho lớp sạch sẽ ?

* Thấy lá rơi các em làm gì để bỏ vào thùng rác ?

* Từ hàng dọc : Đây là tên đầu bài hôm nay, có 2 từ ?
tiết học đến đây là kết thúc
xin cám ơn các thầy cô giáo về dự
 
Gửi ý kiến