Bài Hát mừng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:15' 11-12-2012
Dung lượng: 698.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
âm nhạc
thầy và trò trường tiểu học xuân kiên
chào mừng các thầy cô về dự hội giảng
lớp 5
Giáo viên :Trần Thị Thoa -Trường tiểu học Xuân Kiên - Xuân Trường - NĐ
* KIểm tra bài cũ :
- Giờ học hôm trước chúng ta đã được biểu diễn mấy bài hát ? Đó là bài hát nào ?
- Em nào có thể lên bảng hát và biểu diễn .
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010.
Âm nhạc
* Vùng đất Tây Nguyên có các dân tộc như : Gia - rai, Ba - na, Xơ - đăng, Ê - đê, Hrê.,
Tiết 19 . Học hát bài : hát mừng
* Dân ca Hrê - Tây nguyên
Khởi động giọng:
a a a a a
a a a a a
a a a a a
Cùng múa hát no, cùng c?t ti?ng
ca, m?ng d?t nu?c ta s?ng vui ho bình. M?ng
Tây Nguyên mình đời s?ng ?m no, n?i
ti?ng tr?ng chiêng dó dây cho m?ng
* Hát v v? tay theo nh?p :
Cùng múa hát no, cùng c?t ti?ng ca,
m?ng d?t nu?c ta s?ng vui ho bình
M?ng Tây Nguyên mình d?i s?ng ?m no,
N?i ti?ng tr?ng chiêng dó dây cho m?ng
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
* Hát v gõ đệm theo phách :
Cùng múa hát no, cùng c?t ti?ng ca,
m?ng d?t nu?c ta s?ng vui ho bình
M?ng Tây Nguyên mình d?i s?ng ?m no,
N?i ti?ng tr?ng chiêng dó dây cho m?ng
x x xx x x xx
x x xx x x xx
x x xx x x xx
x x xx x x xx
* Hát theo tiết tấu lời ca :
Cùng múa hát no, cùng c?t ti?ng ca,
m?ng d?t nu?c ta s?ng vui ho bình
M?ng Tây Nguyên mình d?i s?ng ?m no,
N?i ti?ng tr?ng chiêng dó dây cho m?ng
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Thi tập biểu diễn
- V?a r?i các em du?c h?c bi hát gì ?
- Giai di?u bi hát như th? no ?
- Bi hát ny thu?c th? lo?i gì,c?a ai? Do ai d?t l?i ?
- Em bi?t nh?ng bi hát no v? Tây Nguyên ?
* Củng cố :
xin cảm ơn các thầy cô giáo về dự
Giờ học đã kết thúc
 
Gửi ý kiến