Code Tìm kiếm trên Google

TIM_KIEM_TREN_GOOGLE.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:43' 06-01-2013
Dung lượng: 276.5 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

<center>

<form method="get" action="http://www.google.com.vn/

custom" target=

"_top">

<table bgcolor="#FFFFFF">

<tr>

<td nowrap="nowrap" valign="top" align="left"

height="32"><a href=

"http://www.google.com/"><img src=

"http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif"

border="0" alt=

"Google" align="middle"></a> <input type="text"

name="q" size="50"

maxlength="255" value=""> <input type="submit"

name="sa" value=

"Search"> <input type="hidden" name="client" value=

"pub-1710694852538675"> <input type="hidden"

name="forid" value=

"1"> <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8">

<input type=

"hidden" name="oe" value="UTF-8"> <input type="

hidden" name="cof"

value=

"GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH :center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000F F;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;">

<input type="hidden" name="hl" value="vi"></td>

</tr>

</table>

</form>

</center>


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến