Code Logo Violet 01

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:09' 06-01-2013
Dung lượng: 314.0 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:

Code chèn Flash này vào web:

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/625/Logo_vioet_2.swf "
width="180" height="180" type="application/x-shockwave-flash"
wmode="transparent" allowscriptaccess="never">


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến