Code Đèn kéo quân

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:36' 05-01-2013
Dung lượng: 115.2 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:

<p align="center"><embed src=
"http://d.violet.vn/uploads/resources/603/den_keo_quan_2.swf" width="180" height="280" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never">Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến