Code cột cờ

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:03' 06-01-2013
Dung lượng: 279.5 KB
Số lượt tải: 6
Mô tả:

<p align="center"><embed src=
"http://d.violet.vn/uploads/resources/612/cot_co.swf" width="180"
height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
"transparent" allowscriptaccess="never"></p>Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến